Home

Bureau Beerenkaeter zorgt voor het informatiemanagement, -beleid en functioneel beheer van ICT-gebruik en gebruikers in omgevingen bij organisaties waar zorgvuldige omgang met digitale informatie en bescherming van gegevens een uitermate belangrijke rol spelen. En in een bredere zin voor organisatie, techniek en innovatie die met de informatievoorziening gelijk opgaan.

  • Wij voorzien in een serviceanalyse waarin onze consultant een aantal gesprekken voert met personen binnen uw organisatie die een sleutelpositie bekleden om zo tot een duidelijk overzicht te komen in welke mate de bedrijfsprocessen, de  informatievoorziening en ICT  op elkaar aansluiten. Dit overzicht biedt vervolgens richtlijnen voor betere afstemming tussen ICT, informatievraag en gebruik van ICT door u en uw medewerkers.
  • Uw kantoor heeft privacygevoelige informatie van klanten en medewerkers. Wie heeft toegang tot deze informatie en aan wie wilt u deze informatie toegankelijk maken? Wilt u gegevens mogelijk toegankelijk maken voor derden via internet, bijvoorbeeld via de website van de organisatie of smartphone(app)? Er dient dan goed nagedacht te worden over een duidelijk beleid inzake bescherming en bewaking, kort gezegd beveiliging van gegevens.
  • Bureau Beerenkaeter biedt praktisch beveiligingsadvies na quick-scan door een ervaren professional. Wij houden zo mogelijk rekening met alles wat er kan worden tegengekomen, van netwerk en infrastructuur, bijvoorbeeld uw draadloze of bedrade (internet)router op kantoor,  de server,  de werkplekken, virusscanner en ongewenste programmatuur. Tot aan wie, wanneer, toegang verleend wordt tot gegevens en de afspraken hieromtrent.
Word Bureau Beerenkaeter ook uw partner in Zaak-Informatie-Management?
  • Daarnaast staan wij u bij met probleem-, incidentbeheer en management. Wij zorgen voor een helder en inzichtelijk overzicht over aldanniet veel voorkomende knelpunten en ondernemen adequate actie voor oplossing hiervan.  Zo blijven uw zaakadministratie en dossierbeheer te allen tijde beschikbaar.
  • Wensen en vereisten ten aanzien van de gebruikte software en applicaties? Bureau Beerenkaeter gaat niets uit de weg om het gebruiksgemak te bevorderen. Wijzigingen voeren wij zo mogelijk zelf uit als de complexiteit en licentiestructuur van de desbetreffende software of applicaties dit toelaten. Wij nemen u, de vaak niet al te duidelijke communicatie met leveranciers en providers uit handen; U wilt zich toch immers alleen bezighouden met het bijstaan bij en doen van verhaal ?! Met name de kleine en middelgrote advocatenkantoren weten dit op waarde te schatten.
  • Voorts houdt het bureau zich bezig met advies, ontwikkeling en bouw van High Performance PC systemen voor toepassing in wetenschappelijke berekeningen, simulaties, supersnelle video(trans)coding en cryptografie gerichte applicaties o.a. CryptoKey, PGP, RSA, AES, Rijndael Managed.
  • Bureau Beerenkaeter streeft naar een optimaal  resultaat met een zo gunstig mogelijk kostenaspect  door en met inzet van ervaren professionals.  Zo komt u nooit voor ongewenste verrassingen te staan.
  • Voor advies en management van Business, Organisatie, Techniek en Innovatie bent u bij Bureau Beerenkaeter altijd aan het juiste adres.
Kijk ook eens op onze ‘Nieuws’ pagina!