Tag Archive for Algemeen

Bureau Beerenkaeter voorziet in functioneel beheer

Bureau Beerenkaeter zorgt voor het functioneel beheer van ICT-gebruik en gebruikers in omgevingen bij organisaties waar zorgvuldige omgang met digitale informatie en bescherming van gegevens een uitermate belangrijke rol spelen. En in een bredere zin voor organisatie, techniek en innovatie die met de informatievoorziening gelijk opgaan.

  • Wij voorzien in een serviceanalyse waarin onze consultant een aantal gesprekken voert met personen binnen uw organisatie die een sleutelpositie bekleden om zo tot een duidelijk overzicht te komen in welke mate de bedrijfsprocessen, de  informatievoorziening en ICT  op elkaar aansluiten. Dit overzicht biedt vervolgens richtlijnen voor betere afstemming tussen ICT, informatievraag en gebruik van ICT door u en uw medewerkers.
  • Uw kantoor heeft privacygevoelige informatie van klanten en medewerkers. Wie heeft toegang tot deze informatie en aan wie wilt u deze informatie toegankelijk maken? Wilt u gegevens mogelijk toegankelijk maken voor derden via internet, bijvoorbeeld via de website van de organisatie of smartphone(app)? Er dient dan goed nagedacht te worden over een duidelijk beleid inzake bescherming en bewaking, kort gezegd beveiliging van gegevens.
  • Bureau Beerenkaeter biedt praktisch beveiligingsadvies na quick-scan door een ervaren professional. Wij houden zo mogelijk rekening met alles wat er kan worden tegengekomen, van netwerk en infrastructuur, bijvoorbeeld uw draadloze of bedrade (internet)router op kantoor,  de server,  de werkplekken, virusscanner en ongewenste programmatuur. Tot aan wie, wanneer, toegang verleend wordt tot gegevens en de afspraken hieromtrent.

Word Bureau Beerenkaeter ook uw partner in Zaak-Informatie-Management?

  • Daarnaast staan wij u bij met probleem-, incidentbeheer en management. Wij zorgen voor een helder en inzichtelijk overzicht over aldanniet veel voorkomende knelpunten en ondernemen adequate actie voor oplossing hiervan.  Zo blijven uw zaakadministratie en dossierbeheer te allen tijde beschikbaar.
  • Wensen en vereisten ten aanzien van de gebruikte software en applicaties? Bureau Beerenkaeter gaat niets uit de weg om het gebruiksgemak te bevorderen. Wijzigingen voeren wij zo mogelijk zelf uit als de complexiteit en licentiestructuur van de desbetreffende software of applicaties dit toelaten. Wij nemen u, de vaak niet al te duidelijke communicatie met leveranciers en providers uit handen; U wilt zich toch immers alleen bezighouden met het bijstaan bij en doen van verhaal ?! Met name de kleine en middelgrote advocatenkantoren weten dit op waarde te schatten.
  • Voorts houdt het bureau zich bezig met advies, ontwikkeling en bouw van High Performance PC systemen voor toepassing in wetenschappelijke berekeningen, simulaties, supersnelle video(trans)coding en cryptografie gerichte applicaties o.a. CryptoKey, PGP, RSA, AES, Rijndael Managed.
  • Bureau Beerenkaeter streeft naar een optimaal  resultaat met een zo gunstig mogelijk kostenaspect  door en met inzet van ervaren professionals.  Zo komt u nooit voor ongewenste verrassingen te staan.
  • Voor advies en management van Organisatie, Techniek en Innovatie bent u bij Bureau Beerenkaeter altijd aan het juiste adres.
Kijk ook eens op onze ‘Nieuws’ pagina!

 

Functioneel beheer voor de juridische en (para)medische sector

Kleinere en middelgrote advocatenkantoren hebben behoefte aan een gespecialiseerde dienstverlening om hun zaakadministratie en dossierbeheer ten allen tijde beschikbaar te houden. Zij zijn gebonden aan regels en voorschriften voorgeschreven door wetgeving en de Nederlandse orde van advocaten. Het waarborgen van kwaliteit, vertrouwelijkheid en het bewaken van termijnen is een uitermate belangrijke zaak. Bureau Beerenkaeter biedt gespecialiseerd functioneel beheer, speciaal gericht op deze sector. Van belang is dat wij snel en betrouwbaar kunnen omgaan met de storingen die de organisatie – de advocatenkantoren – in hun systemen kunnen hebben. Deze kunnen bij ons functioneel beheer inkopen voor minimaal een aantal uren per maand (serviceabonnement) of indien meer wenselijk is een ‘x’ aantal uren extra.

Voorts wordt er gewerkt aan uitwerking van door ons ontwikkelde concept convergentie strategieen, het samenvoegen of samengaan van nieuwe informatietechnologie met als bijzondere aandachtspunten het beschermen van digitale informatie en waarborgen van vertrouwelijkheid en in het verlengde daarvan de privacy van de persoon.

Daarnaast houdt het bureau zich bezig met advies, ontwikkeling en bouw van High Performance PC systemen voor toepassing in wetenschappelijke berekeningen, simulaties, supersnelle video(trans)coding en toepassingen van cryptografische aard.

Voor advies en management van Organisatie, Techniek en Innovatie bent u bij Bureau Beerenkaeter altijd aan het juiste adres.

Hebt u interesse of heb ik uw interesse gewekt; wordt u bijdeze uitgenodigd contact met ons op te nemen voor een nadere kennismaking.

Bureau Beerenkaeter – Functioneel Beheer van ICT-gebruik en gebruikers gericht op de juridische en (para)medische sector.

Telefoon 020 77 28 603 / 06 44 22 47 37

Kamer van Koophandel nummer  50311948    BTW nummer  NL186730354B01

Medewerkers en Management van Bureau Beerenkaeter zijn in bezit van de Verklaring Omtrent Gedrag op grond van artikel 28 op de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens of deze kan desgewenst worden overlegd.

Onze Algemene Voorwaarden vindt onder ‘Over’