Over

Bureau Beerenkaeter,  Bureau Beerenkaeter Management Consultancy

Zakelijke Dienstverlening en advies in informatievoorziening en ICT met specifieke meerwaarde voor sectoren waar de nadruk ligt op het omgaan met digitale informatie en bescherming van gegevens, zoals het geval is bij de juridische, de (para)medische sector en overheden.

Bureau Beerenkaeter richt zich op het aanbieden van informatiemanagement, -beleid en functioneel beheer van ICT-gebruik en gebruikers in de, voornamelijk, juridische- en overheidssector alsmede het daarmee samengaande probleem-, wijzigings- en configuratiebeheer/management.  Voorts kan worden voorzien in uitgebreide gebruiksondersteuning door middel van workshops, presentaties, coaching en mentoring (on the job).

Daarnaast heeft het bureau diverse forensische middelen ter beschikking voor onderzoek van materiaal en (computer) data en ontwikkelen we propriëtaire hardware.

Kamer van Koophandel dossiernummer  50311948   BTW-ID NL002086934B68

Medewerkers en Management van Bureau Beerenkaeter zijn in bezit van de Verklaring Omtrent Gedrag op grond van artikel 28 op de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens of deze kan desgewenst worden overlegd.

De Algemene Voorwaarden vindt u hier!

DISCLAIMER

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1.1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
1.2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
1.3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
1.4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Bureau Beerenkaeter Consultants behoudt zich alle rechten voor.