New Horizons. Along Came Beerenkaeter Coaching & Consulting

Beerenkaeter Coaching & Consulting wordt het nieuwe thuis voor alle coaching (zorg) relateerde zaken van de Management Groep van Bureau Beerenkaeter Consultants met ingang van het eerste kwartaal van 2014. De eerdere of de in het verleden naar ons doorgeschoven bedrijfsonderdelen (Idolum Coach, Bodhisattva Coaching)  worden hiermee uitgefaseerd. De lopende contracten zullen door Beerenkaeter Coaching & Consulting worden overgenomen ongedeerd danwel gewijzigd indien wenselijk. Voor informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier.

New Horizons

Comments are closed.